top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 6 กรกฎาคม 3567 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำทีมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม กิจกรรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพและระลึกถึงพระคุณ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม ความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีจริยธรรม เสียสละ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามัคคี พัฒนาความรู้ จริยธรรม

ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page