top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

มาทำความรู้จักกับคณะแพทยศาสตร์ มกธ.

เรียนที่นี่ดีอย่างไร ? มาเป็นครอบครัว MDBTU กับเราไหมคะ/ครับ

  • คณะแพทยศาสตร์ของเรามีเทคโนโลยีและอุกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน มีห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

  • มีห้องสโมสรนักศึกษาแพทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาภายในคณะฯ สามารถทำงานร่วมกันได้ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในวิชาชีพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ร่วมงาน

  • มีห้องสมุดที่ทันสมัย น่าเข้าไปใช้บริการ ภายในมีหนังสือเรียงรายมากมาย มีมุมเงียบ ๆ สวยสงบที่เหมาะไปนั่งทำงาน อ่านหนังสือ หรือผ่อนคลาย 

  • คณะแพทย์ศาสตร์เรามีสหคลินิกกรุงเทพธนบุรี และมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บีทียู มายโฮม เพื่อเน้นให้การเรียนการสอนที่เสมือนได้ทำงานจริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง    

ภาพถ่ายอาคาร

bottom of page