top of page

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

ว1.jpg

ศ.เกียรติคุณ นพ.เจน มโนนุกุล  
(รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

การศึกษา     

ป. ชั้นสูง โรคผิวหนัง

ผลงานทางวิชาการ

1. Tetzlaff MT, Curry JL, Yin V, Pattanaprichakul P, Manonukul J, Uiprasertkul M, Manyam GC, Wani KM, Aldape K, Zhang L, Prieto VG, Esmaeli B. Distinct pathways in the pathogenesis of sebaceous carcinomas implicated by differentially expressed micro RNAs.JAMA Ophthalmol. 2015 Oct 1;133(10):1109-16. 
2. Manonukul J, Wisuthsarewong W, Chantorn R, Tantranont N, Hematidrosis or hematofolliculohidrosis: report of the second case with complete histopathologic and immunologic studies and a review of the literature. Asian Archives of Pathology. 2016 Sep;13(9):1-9.
3.Tanboon J, Manonukul J, Pattanaprichakul P. Melanocytic matricoma: Two cases of a rare entity in women. J Cutan Pathol. 2014 Oct; 41(10):775-82.
2. Rongngern P, Manonukul J, Eimpunth S, Boonchai W. Milium-like syringomas in adolescent male. Thai dermatol. 2014 Jul-Sep:30(3):186-189.
3. Yaprohm P, Manonukul J, Sontichai V, Pooliam J,Srettabunjong S. Hair follicle counts in Thai population: a study on the vertex scalp area. J Med Assoc Thai. 2013 Dec;96(12):1578-82.
4.Sanruchi T, Sithinamsuwan P, Manonukul J, Hahtapomsawan S, Sermsathanasawadi N, Chayakulkeeree M, Krajaejun T, Chaiprasert A. The pathological study of amputated limbs infected by pythium insidiosum: to propose adequacy of surgical margins. Siriraj Med J.2013 Jan. 65(1):1-5.
5. Manonukul J, Chotirat C, Boonchai W, Chomanee N, Choosrichom N. Cutaneous lymphoepithelioma-like carcinoma: report of three cases. J Med Assoc Thai. 2011 Dec;94(12):1547-52.
6. Inthasotti S, Wanitphakdeedecha R, Manonukul J. A 7-Year history of necrobiotic xanthogranuloma following asymptomatic multiple myeloma: a case report. Dermatol Res Pract. 2011; 2011:927852.
7. Manonukul J, Kajornvuthidej S. Sebaceous neoplasms in Siriraj Hospital, Mahidol University: a 9-year-retrospective study. J Med Assoc Thai. 2010 Aug; 93(8):978-91.
8. Chantorn R, Wisuthsarewong W, Aanpreung P, Sanpakit K, Manonukul J. Severe congenital systemic juvenile xanthogranuloma in monozygotic twins. Pediatric dermatology. 2008 Jul-Aug;25(4):470-3.
9. Manonukul J, Wisuthsarewong W, Chantorn R, Vongirad A, Omeapinyan P. Hematidrosis: a pathologic process or stigmata. A case report with comprehensive histopathologic and immunoperoxidase studies. The American Journal of dermatopathology. 2008 Apr;30(2):135-9.
10. Manonukul J, Wanitphakdeedecha R, Wisuthsarewong W, Thirapote P. Histopathologic aid to diagnosis of sarcoidosis: report of 8 cases. J Med Assoc Thai. 2006 Jun; 89:864-71.
11. Mahaisavariya P, Chaiprasert A, Manonukul J, Khemngern S, Tingtoy N. Detection and identification of mycobacterium species by polymerase chain reaction (PCR) from paraffin-embedded tissue compare to AFB staining in pathological sections. J Med Assoc Thai. 2005 Jan; 88:108-13.
12. Puangpetch P, Waranya  B, Manonukul J, Palungwachira P. Dowling-Degos disease : histologic variant and ultrastructural study. Thai J Dermatol. 2004: 26-35.
13. Mahaisavariya P, Manonukul J, Khemngern S, Chaiprasert A. Mycobacterial skin infections: comparison between histopathologic features and detection of acid fast bacilli in pathologic section. J Med Assoc Thai. 2004 Jun; 87:709-12.
14. Manonukul J. Appendage tumors by immunohistochemical study. Siriraj Hospital Gaz. 2003; 55: 438-46.
15.Tuchinda C, Sriwijitkamol A, Veerakul G, Manonukul J. A Man with Chronic Recurrent Ulcers at the Axillac and Groins. Siriraj Med J 2003: 55: 243.
16. Mahaisavariya P, Chaiprasert A, Khemngern S, Manonukul J, Gengviniij N, Ubol PN, Pinitugsorn S.
Nontuberculous mycobacterial skin infections: clinical and bacteriological studies. J Med Assoc Thai. 2003 Jan; 86:52-60.
17. Mahaisavariya P, Chaiprasert A, Manonukul J, Khemngern S. Scrofuloderma and Sweet's syndrome. Int J Dermatol. 2002 Jan;41(1):28-31.
18. Wisuthsarewong W, Likitmaskul S, Manonukul J. Satoyoshi syndrome. Pediatr Dermatol. 2001 Sep-Oct;18(5):406-10.
19.Phanupak N, Mahaisavariya P, Manonukul J, Kulthaman K. Pathergy test in Thai patients with Behchet’s disease : A Clinical, histopathological and Direct Immunofluorescent study. Siriraj Hospital Gaz. 2001; 53: 70-75.
20. เจน มโนนุกุล และ สุขมาส สุวรรณวลัยกร. ลักษณะของขนและวงจรชีวิต. สารศิริราช 2544; 53: 575-87.
21. Wisuthsarewong W, Viravan S, Manonukul J. Preschool sarcoidosis. J Med Assoc Thai. 2000 Nov;83(11):1415-9.
22. Mahaisavariya P, Jiamton S, Manonukul J, Khemngern S. Mast cells in leprosy and leprosy reaction. Int J Dermatol. 2000 Apr;39(4):274-7.
23.Mahaisavariya P, Chaiprasent A, Rongrungruang Y, Manonukul J, et al. Disseminated Penicilliosis marneffei in Immunocompetent Hosts. Siriraj Hospital Gaz. 2000; 52 : 608-612.
24. Boonchai W, Laohasrisakul R, Manonukul J, Kulthanan K. Pruritic papular eruption in HIV seropositive patients: a cutaneous marker for immunosuppression. Int J Dermatol. 1999 May;38(5):348-50.
25.Sitthiwong W, Mahaisavariya P, Chaiprasert A, Manonukul J. Chronic subcutaneous zygomycosis: report of cases with good response to cotrimoxazole. Thai J Dermatol 1999; 15: 153-161.
26. Manonukul J, Kulthanan K and Srisook K. Type IV Collagen in Distinguishing Blood Vessel Capillaries from Lymphatic Capillaries by Immunoperoxidase Method. Thai J Dermatol 1998; 14: 1-5.
27. Viravan S, Wisuthsarewong W, Manonukul J, Tanphaichitr VS. Successful treatment of cytophagic histiocytic panniculitis by cyclosporin A: a case report. Asian Pac J Allergy Immunol. 1997 Sep;15(3):161-6.
28.Bunrapraphatsara N, Jirakuchaiwong S, Thirawarapan S, Manonukul J. The efficacy of Aloe vera cream in mice. Phytomedicine 1996; 2: 247-251.    
29. Manonukul J,  Suwanagool P,  Parichatikanond P.  Systemic fungal infection: A study  of 138 autopsies.  Siriraj Hosp Gaz. 1992 Aug; 44:577-83.
30.Chierakul N, Manonukul J, Sriumpai S. Fatal Pneumocystis carinii Pneumonia in AIDS: A case report. Siriraj Hospital Gaz. 1992; 44: 28-31.
31.Manonukul J, Wongbunnate S, Parichatikanond P, Atisook K. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura : Overview and Report of Two Cases. Siriraj Hospital Gaz. 1992; 41: 607-613.
32. Manonukul J, Atisook K, Wongbunnate S, Parichatikanond P Sookpatdhee V. Wegener’s Granulomatosis : Pulmonary Necrotising Granulomas Mimicking Tuberculosis. Siriraj Hospital Gaz. 1990; 41: 342-347.
33.Manonukul J, Atisook K, Wongbunnate S, Sookpatdhee V. Ruptured Mycotic Aortic Aneurysm into the 2nd Part of Duodenum : A Case Report with Review of the Pathogenesis. Siriraj Hospital Gaz. 1989; 41: 670-677.
34.Sriumpai S, Thakerngpol K, Manonukul J, Stitnimankarn T. Mallory’s (“Alcoholic”) Hyaline in Hepatocellular carcinoma. Siriraj Hospital Gaz. 1989; 35 (March). 
35.Panyathanya R, Manonukul J, Shuangshoti S. Ganglioglioma of brain: study of two cases with computed tomographic scanning and immunohistochemistry. J Med Assoc Thai. 1986 Oct;69(10):549-55.
36.Bavornkitti S, Leelarasmi A, Piraphatdist T, Poungvarin N, Punchawinin P, Permpikul C, Prabhasawat D, Manonukul J. Rapid Cardio-respiratory deterioration in A 25-year-old Woman with Mitral Diastotic Rumbling Murmur, cardiomegaly and Pleuro-pulmonary Affliction. Siriraj Hospital Gaz. 1985; 37: 915-923.
37.Panyathanya R, Manonukul J, Bamroongpol V, Shuangshoti S. Intraspinal sarcoma of the nerve sheath: a case report. J Med Assoc Thai. 1983 Mar;66(3):186-90. 
38.Parichatikanond P, Manonukul J, Chantarakul N. Systemic Fungal Infections: A study of 165 autopsies. Siriraj Hospital Gaz. 1983; 35: 867-872.
39.Ratanarapee S, Manonukul J, Parichatikanond P. Carcinoid tumor of Meckel's diverticulum: report of a case. J Med Assoc Thai. 1982 Oct;65(10):556-61.
40.Ratanarapee S, Trisakwatana S, Manonukul J, Chantarakul N. Appendicitis. A pathological analysis. Siriraj Hospital Gaz. 1979; 31: 45-49.
41.บุรณศิริ ป, บวรกิตติ ส, วัฒนวิจารณ์ ส, ปัญญาธัญญะ ร, มโนนุกุล จ. ภาวะปอดบวมน้ำ สาเหตุทางระบบประสาท (นิวโรเจนิค พุลโมนารีย์อีตีม่า) สารศิริราช 2522; 31: 1115-1122.
42.วัฒนเชษฐ์ พ, วิริยเวชกุล อ, มโนนุกุล จ. การอภิปรายร่วมเวชกรรมพยาธิ. สารศิริราช 2521; 30:886-896.

bottom of page