top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

BTU MyHome

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบที่สุด เนรมิตความสุขของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว มีความสุข มีสุขภาพดีที่สุด คุณภาพชีวิตดีที่สุด นอกจากนี้นโยบาย บีทียู มายโฮม คือ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ทันตแพทย์ และ แพทย์ศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ครบทุกด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงมั่นใจได้ว่า เรามีความพร้อมอย่างมากในการเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

bottom of page