top of page

กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติ​บัตร​ให้กับคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติ​บัตร​ให้กับคณาจารย์ ผู้ที่มีผลงาน​ตีพิมพ์​เป็นที่ประจักษ์ ผู้​ที่ได้รับทุนวิจัย​จากภายนอก และผู้​ได้รับรางวัลจากองค์กร​ภายนอก เพื่อมุ่งส่งเสริมและเป็นกําลังใจให้คณาจารย์ในการทําทำงานและพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ

bottom of page