top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

Open House 2024 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประกาศ 🎉🎉🎉

Open House 2024 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ที่สนใจในการเรียนต่อคณะแพทย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ บรรยากาศการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ท่านใดสนใจสามารถสแกน QR code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลยดู 183 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page