top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง

อัปเดตเมื่อ 6 เม.ย. 2565

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้รับผิดโครงการ

อาจารย์วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์ อาจารย์ประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก

อาจารย์ ดร.อัญชลี ต้นศรี อาจารย์ประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์


ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page