top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรงรอบ ๒) ดังรายชื่อในประกาศนี้


**ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องส่งใบรับรอง การตรวจคัดกรอง Covid-19 Antigen Test Kit (ATK) จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ภายใน ๓ วัน ก่อนวันสอบ
ดู 653 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page