top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

 🎊🎊 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 3. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 4. สามารถใช้ microsoft office ได้ดี

     หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา หรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษามาแล้ว หรือมีผลงานวิจัยด้านการศึกษา

จะพิจารณาเป็นพิเศษส่ง CV พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 02-800-6800 ต่อ 2032 หรือ 0873705670


ดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page