top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา (ร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มกราคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา (ร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพและระลึกถึงพระคุณ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม ความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีจริยธรรม เสียสละ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามัคคี พัฒนาความรู้ จริยธรรม


ดู 123 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page