top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

🔔🔔 ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล 🔔🔔

🔔🔔 ขอแสดงความยินดี


🔔ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 🔔


ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ประจำปี 2023 (2023 World’s Top 2% Most-cited Scientists) โดย Stanford University 🔔


#มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

#คณะแพทยศาสตร์

#BTU #WeLoveBTU

#คณะแพทยศาสตร์ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page