top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

240782928_109691834776411_1142394458458903810_n.jpg

ตรวจประเมินของ สมพ ครั้งที่1​

“ ทีมงานเราพร้อม “ เรามีบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ ครบทุกตำแหน่ง ทุกฝ่าย พร้อมพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

เรานำคำแนะนำต่าง ๆ จากการตรวจประเมิน

ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เรียนรู้ “จุดอ่อน” และสร้าง “จุดแข็ง”

การตรวจประเมินจาก สมพ ครั้งที่ 2 จึงมีความพร้อมอย่างมากค่ะ

bottom of page