top of page

กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 พร้อมคณะจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้พาน้องๆ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 พร้อมคณะจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้วยวัดแห่งนี้เป็นต้นตําหรับของการนวด เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ซึ่งตํารานวด ซึ่งตํารายานั้น มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และก็ได้นําตํารายา ตำรานวด เหล่านี้ไว้ให้คนปัจจุบันได้ศึกษาเรียนรู้

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา GH109 ปรัชญาเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การศึกษาประวัติเจดีย์ ความสำคัญด้านการแพทย์ และเรียนรู้ตำรายาต่าง ๆ จัดว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก

bottom of page